Nepořádek na webu

Málokdo přemýšlí nad tím, že web je jako naše domácnost. Funguje dobře, když je uklizeno, dokumenty jsou setříděny a neskladujeme již staré a nepotřebné věci.

Na webu je také třeba pořádek a čerstvý vzduch. A co je tím myšleno?

Sjednocenost a řád

Všechny nadpisy, podnadpisy, texty stejné úrovně, odrážky apod. jsou barevně sjednoceny a musí mít stejnou velikost.

Jednoduchost

Je třeba web řádně roztřídit a pro návštěvníka co nejvíce zjednodušit jeho hledání, pátrání. Návštěvník ztratí zájem, pokud je stránka chaotická a neustále jsou mu podstrkovány nedůležité informace. Ať se Vašemu návštěvníkovi na webu dobře hledá!

Ke kadeřníkovi

Ostříhejte web! Pokud je Váš web za ta léta přeplněn nejrůznějšími již neaktuálními nebo překonanými články, udělejte si čas a neužitečné staré články smažte a ostatní dejte do archivu článků. Aktuality ať jsou skutečně aktuální, protože několik měsíců staré aktuality na hlavní stránce o Vás leccos vypovídají.